martes, 8 de octubre de 2019

CIÈNCIES SOCIALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ
1r. Trimestre.
Durant aquest trimestre estudiarem les  unitats 1-2 i 3-4  del llibre i la geografia física d'Europa i Àsia.

CONCEPTES:  Farem quatre exàmens. Un per cada dues unitats i un per cada continent.
Els exàmens de les unitats es basaran en sengles qüestionaris de sis preguntes cadascun. Es alumnes tindran una setmana per a fer els qüestionaris a casa i seran lliurats al professor per a ser corregits. Posteriorment se'ls tornarà als alumnes i s'establirà el dia d'examen (normalment una setmana després). L'examen consistirà a desenvolupar tres de les preguntes fetes en els qüestionaris.
La nota mitjana dels quatre exàmens constituirà la nota de conceptes i representarà el 70% de la nota global.

PROCEDIMENTS: Els alumnes realitzaran dos qüestionaris d'examen que seran corregits pel professor que avaluarà: El contingut de les respostes, la presentació general, la cal·ligrafia, l'ortografia, que estiguin totes les preguntes contestades i la puntualitat del lliurament.
Quant als dos mapes es valorarà l'ús dels colors, la riquesa de detalls, la claredat, il el nombre d'accidents destacats així com la puntualitat del lliurament.
La nota mitjana dels dos qüestionaris i dels dos mapes constituirà la nota de procediments i representarà el 15% de la nota global.

ACTITUD: Finalment i per tal d'avaluar l'actitud es valorarà el comportament de l'alumne a classe, el seu grau d'atenció, la cura posada en la realització dels exercicis tant els de classe com els altres, el seu grau d'implicació en el lliurament dels treballs  així com en la realització del exàmens.
La nota d'actitud representarà el 15% de la nota global.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.