lunes, 21 de enero de 2019

domingo, 20 de enero de 2019

CIÈNCIES SOCIALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ
2n. Trimestre.
Durant aquest trimestre estudiarem les  unitats 5-6, 7-8 i 9-10  del llibre i la geografia física d'Amèrica i Àfrica

CONCEPTES:  Farem cinc exàmens. Un per cada dues unitats i un per cada continent.
Els exàmens de les unitats es basaran en sengles qüestionaris de sis preguntes cadascun. Es alumnes tindran una setmana per a fer els qüestionaris a casa i seran lliurats al professor per a ser corregits. Posteriorment se'ls tornarà als alumnes i s'establirà el dia d'examen (normalment una setmana després). L'examen consistirà a desenvolupar tres de les preguntes fetes en els qüestionaris.
La nota mitjana dels quatre exàmens constituirà la nota de conceptes i representarà el 70% de la nota global.

PROCEDIMENTS: Els alumnes realitzaran dos qüestionaris d'examen que seran corregits pel professor que avaluarà: El contingut de les respostes, la presentació general, la cal·ligrafia, l'ortografia, que estiguin totes les preguntes contestades i la puntualitat del lliurament.
Quant als dos mapes es valorarà l'ús dels colors, la riquesa de detalls, la claredat, il el nombre d'accidents destacats així com la puntualitat del lliurament.
La nota mitjana dels dos qüestionaris i dels dos mapes constituirà la nota de procediments i representarà el 15% de la nota global.

ACTITUD: Finalment i per tal d'avaluar l'actitud es valorarà el comportament de l'alumne a classe, el seu grau d'atenció, la cura posada en la realització dels exercicis tant els de classe com els altres, el seu grau d'implicació en el lliurament dels treballs  així com en la realització del exàmens.
La nota d'actitud representarà el 15% de la nota global.
CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen d'Amèrica Física.

viernes, 11 de enero de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes faran l'examen d'Amèrica física el divendres 18 de gener.

jueves, 10 de enero de 2019

CIENCIES SOCIALS
Els alumnes lliuraran el qüestionari de les unitats 5-6 el dimecres 16 de gener.

martes, 8 de enero de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
Els alumnes lliuraran el maps físic d'Amèrica el divendres dia 11 de gener.