martes, 26 de junio de 2018

Exàmens de recuperacions de setembre (calendari)


                     


                                               RECUPERACIONS DE SETEMBRE  2018


         
                         DILLUNS, DIA 3

               9-10,30:           MATEMÀTIQUES
               10,30-12,00 :   SOCIALS / ED.CÍVICA
               12,00-13,30:    CATALÀ / ED. FÍSICA

                         DIMARTS , DIA 4

               9-10,30:          CASTELLÀ / BIOLOGIA
              10,30-12,00:    ANGLÈS / FÍSICA-QUÍMICA
              12,00-13,30:   TECNOLOGIA / PLÀSTICA / OPTATIVES


         

Trabajo de lectura en Lengua CastellanaSe debe entregar en folio el primer día de clase, copiando enunciados, con portada y contraportada.

lunes, 25 de junio de 2018

SUFICIÈNCIA (RECUPERACIÓ) LLENGUA CATALANA - setembre 2018

L'examen de suficiència (recuperació) de català serà el proper dilluns 3 de setembre a les 12:00.

Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer i fer l'examen. Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com

martes, 12 de junio de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 11-12.

jueves, 7 de junio de 2018

CULTURA I VALORS MORALS

Els alumnes que tinguin treballs pendents els lliuraran el dijous dia 14 de juny.
RECUPERACIONS DE CIÈNCIES SOCIALS

Horaris de recuperació:

- 1º Avaluació: Dimecres dia 13 de juny.
- 2ª Avaluació: Dijous 14 de juny.
- 3ª Avaluació: Dilluns 18 de juny.

Els alumnes amb treballs pendents els hauran de lliurar en les dates corresponents.

miércoles, 6 de junio de 2018