martes, 12 de junio de 2018

RECUPERACIÓ LLENGUA CATALANA - juny 2018

L'examen de suficiència (recuperació) de català serà el proper dimarts 19 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de recuperació.
Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com
CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 11-12.

jueves, 7 de junio de 2018

CULTURA I VALORS MORALS

Els alumnes que tinguin treballs pendents els lliuraran el dijous dia 14 de juny.
RECUPERACIONS DE CIÈNCIES SOCIALS

Horaris de recuperació:

- 1º Avaluació: Dimecres dia 13 de juny.
- 2ª Avaluació: Dijous 14 de juny.
- 3ª Avaluació: Dilluns 18 de juny.

Els alumnes amb treballs pendents els hauran de lliurar en les dates corresponents.

miércoles, 6 de junio de 2018

viernes, 18 de mayo de 2018

CATALÀ
Examen de les unitats 8 i 9 el proper dimecres 30 de maig.
CATALÀ
Examen del llibre L'estranya desparició de la Laura de Miquel Arguimbau el proper divendres 1 de juny.
Podeu trobar-lo a la biblioteca municipal, a amazon.es o la vostra llibreria habitual.